Dette er Muspelheim

Tomteområdet Muspelheim består i tillegg til eneboligtomtene på felt BF1, også av 3 mindre områder regulert til småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er 40–50 % BYA.

Ydalir og Muspelheim møter fremtiden

Bak masterplanen for Ydalir står sterke aktører som SINTEF og ENOVA i tett samarbeid med Elverum Tomteselskap (Elverum kommune) og en rekke spesialister innenfor områder som energi, renovasjon, kollektiv transport m.fl. Et felles målbilde, nå befestet i reguleringsplanen for Ydalir, er å skape en bærekraftig bydel som på best mulig måte møter fremtiden og klimautfordringene vi står ovenfor. Både private og offentlige bygg i Ydalir skal bygges etter passivhusstandarden.


Sentralt i Ydalir er det bygget ny skole, barnehage og idrettsanlegg, og utbyggingsområdene sprer seg ut i fra dette offentlige område. Fra dette origo etableres det tilpassede årer av bilfrie veier, samt få, men nødvendige hovedveier til de ulike tomtefeltene. Målet er at de minste i Ydalir i størst mulig grad skal kunne bevege seg fritt og trygt. Spesielt hjemmefra og til skolen, lekeplassene og idrettsanlegget.

Detaljert informasjon om Ydalir bydel, Muspelheim og reguleringsplanen kan du lese mer om i lenkene nedenfor.

Les mer om Ydalir-Bydel

Tomter

Tomtestørrelse: ${ selectedTomt.size }
Utnyttelsesgrad: ${ selectedTomt.utilizationRate }
${ selectedTomt.fritekst }

Pris: KR ${ price }

Interessert i denne tomten?

Kun 2 ledige tomter!

Flotte omgivelser på Ydalir tett mot Svartholtet. Høy utnyttelsesgrad og fritt valg av husleverandør.