Dette er Muspelheim

Tomteområdet Muspelheim består i tillegg til eneboligtomtene på felt BF1, også av 3 mindre områder regulert til småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er 35 % av bebygd areal.

Ydalir og Muspelheim møter fremtiden

Bak masterplanen for Ydalir står sterke aktører som SINTEF og ENOVA i tett samarbeid med Elverum Tomteselskap (Elverum kommune) og en rekke spesialister innenfor områder som energi, renovasjon, kollektiv transport m.fl. Et felles målbilde, nå befestet i reguleringsplanen for Ydalir, er å skape en bærekraftig bydel som på best mulig måte møter fremtiden og klimautfordringene vi står ovenfor. Både private og offentlige bygg i Ydalir skal bygges etter passivhusstandarden.


Sentralt i Ydalir blir det bygget skole, barnehage og idrettsanlegg og utbyggingsområdene sprer seg ut i fra dette offentlige område. Fra dette origo etableres det tilpassede årer av bilfrie veier, samt få, men nødvendige hovedveier til de ulike tomtefeltene. Målet er at de minste i Ydalir i størst mulig grad skal kunne bevege seg fritt og trygt. Spesielt hjemmefra og til skolen, lekeplassene og idrettsanlegget. Skolen står ferdig i 2019 og vil da være klar til å ta imot inntil 350 barn. Kort tid etter vil både barnehage og idrettsanlegg bli ferdigstilt. Samtidig nærmer det seg salgsstart på flere av utbyggingsfeltene. Ydalir, med Muspelheim er med andre ord i full gang!

De tre feltene på Muspelheim har som målsetting å ha all infrastruktur på plass ila høsten 2018. Alt av hovedledningsrør er klargjort. Tomtene er således klare for første spadetak.

Felles for Muspelheim, og alle de andre utbyggingsfeltene i Ydalir, er bestemmelser om felles bilparkeringsanlegg. For Muspelheim, inklusive de 9 eneboligtomtene, skal bilparkering løses i fellesanlegg innenfor BK1. Her skal det i tillegg tilrettelegges for lading av elbiler og bildelingsordning. 5 % av p-plassene skal være HC-plasser.

Detaljert informasjon om Ydalir bydel, Muspelheim og reguleringsplanen kan du lese mer om i lenkene nedenfor.

Les mer om Ydalir-Bydel

Tomter

Tomtestørrelse: ${ selectedTomt.size }
Utnyttelsesgrad: ${ selectedTomt.utilizationRate }
${ selectedTomt.fritekst }

Pris: KR ${ price }

Interessert i denne tomten?

9 flotte eneboligtomter!

Flotte omgivelser på Ydalir tett mot Svartholtet. Høy utnyttelsesgrad og fritt valg av husleverandør.